Lybe hjälper B2B-företag
att digitaliseras

Företag som säljer till andra företag har behov som skiljer sig mot företag med annan affärsmodell. Vi på Lybe har erfarenhet sedan 20 år tillbaka med digitalisering av dessa verksamheter. Vi förstår vad som krävs och har genom åren utvecklat anpassade lösningar för denna typ av företag.

I en digitaliseringsprocess inleder vi normalt med ett strategiskt synsätt, där vi granskar nuvarande verksamhet utifrån process, organisation och teknologi. Utifrån denna holistiska analys kan vi skräddarsy ett lösningsförslag som maximerar resultat i flera etapper. Vår huvudmålsättning är att effektivisera för både ert företag och för era kunder. Detta samtidigt som vi ökar försäljningen.

Syfte och värde Lybe skapar

Studier visar att B2B-företag prioriterar effektivitet högst. Efter detta kommer ökad service samt ökad försäljning hos både nya och befintliga kunder.Vi ser också ett stort skifte i marknaden där bransch efter bransch digitaliseras.

Lybe tar ett helhetsansvar där vi hjälper våra kunder i denna digitaliseringsresa.

Vi jobbar som en strategisk och långsiktig partner. Vi förstår att detta en kontinuerlig omställning och inte endast ett avgränsat projekt.

I detta arbete ingår det strategiska synsättet Unified Commerce, där vi sätter er kund i centrum.

Funktioner

Det finns vanligtvis flera unika eller specifika krav för att hantera en företagskund. I detta avsnitt listar vi några av funktionerna vi kan erbjuda för att bemöta detta.

Kundunikt sortiment

Då era kunder har specifikt sortiment kan vi styra så att endast detta visas. Exempelvis om en avtalskund har ett förhandlat sortiment. Det kan även vara kundspecifika produkter.

Kundunika priser

Utifrån prismodell fastställd i affärssystemet speglar vi avtalspriser i de kanaler som är tillämpbara. Underhåll på två ställen undviker vi med modern teknik.

Kund/användarhierarki

Vi bygger upp en struktur där kund/kundnummer är högst styrande. Under detta finns användare, som även kan ha olika rättigheter. Exempelvis kan Superuser administrera underliggande konton.

Budget med attestering

Baserat på användarstrukturen kan funktionalitet för budget, inköpsnivåer och attesteringsfunktionalitet adderas.

Punch Out

Då era kunder har ett eget inköpsssystem, exempelvis e-Procurement, kan vi integrera med detta. Funktioner inkluderar automatiskt inloggning, katalog- och orderhantering.

RFQ-process

Era kunder kan genomföra en förfrågan på ett valfritt sortiment gällande exempelvis priser. Denna process kan effektiviseras genom ett digitalt flöde, helt integrerat i mot era system.

Kundportal

Ni kan bygga upp egna siter för era stora avtalskunder. De kan ha en kundanpassad grafisk profil, eget sortiment, egna priser, samt annat önskvärt.

Snabborder

Då era kunder känner till era artikelnummer, eller om de kan göra ett utdrag från sitt inköpssystem, kan denna artikellista användas för att genomföra snabborders.

Frakthantering

Utifrån avtal kan frakthantering anpassas gällande både metod och prissättning. Exempelvis kundspecifika fraktfrinivåer.

Betalningsmetoder

Utifrån avtal och kreditprövning bestäms vilka betalningsmetoder era kunder får tillgång till. Vanligtvis görs egen faktura tillgänglig för inloggade avtalskunder.

Leveransadresser

Vi kan visa leveransadresser definierade för era kunder i affärssystemet. Även styra om temporära leveransadresser ska vara tillgängliga.

Product Information Management

Vi har lång erfarenhet att integrera mot, och bygga upp, PIM-system. Detta kan användas för produktinformation, bilder, specifikationer, bygga upp kataloger, styra sortiment mot olika länder osv.

Varför Lybe har valt att arbeta med Magento

Magento 2 har tagit en stark position hos B2B-företag. Delvis genom utökad funktionalitet för att hantera av specifika B2B-behov, delvis för att det är en gedigen plattform med teknisk arkitektur byggd för skalbarhet och anpassning. Gartner och Forrester rankar Magento som en "leader" inom B2B.

Forrester rankar

Partners

Integrationer mellan e-handelsplattformen och andra system är avgörande för att nå hög effektivitet samtidigt som funktionskraven möts.
Nedan listar vi några av de plattformar vi har erfarenhet av.

Referenscase