Integrera Magento med Mailchimp

Felix Kruse
Projektledare

Genom att integrera Magento med Mailchimp skaffar du dig som e-handlare ett flexibelt, funktionsrikt, kostnadseffektivt och robust system för att bedriva försäljning och kommunikation via e-mail.

Varför integrera Magento med Mailchimp?

Magentos egna funktion för nyhetsbrev är förhållandevis simpel. Till exempel saknas funktion för kundsegmentering. Vi upplever också bristande valmöjligheter när det kommer till kundens steg för att aktivera prenumeration. Magento i kombination med Mailchimp erbjuder följande utökade möjligheter i processen för kommunikation via nyhetsbrev:

 • Möjlighet att utföra avancerad kundsegementering
 • Större flexibilitet kring processen att starta prenumeration
 • Automatisk överföring av information mellan Magento och Mailchimp
 • Bra support och användarvänlighet
 • Lätt att skapa innehåll och påverka utformning av nyhetsbrev
 • Möjlighet att mäta och följa upp via Google Analytics


Hur integreras Magento med Mailchimp?

Processen som vi rekommenderar är för att integrera Magento och Mailchimp är:

 1. Välj rätt extension, MageMonkey, och installera/anpassa på rätt sätt
 2. Skaffa möjlighet för sofistikerad kundsegmentering genom att skicka över rätt data från Magento till Mailchimp
 3. Utforma en användarvänlig process för prenumeration

Varför välja MageMonkey?

MageMonkey är utvecklad av Mailchimp själva och erbjuder dig som användare många friheter i integrationen mellan Magento och Mailchimp.

 1. Automatisk överföring av data mellan Magento och Mailchimp.
 2. Obegränsad valfrihet att välja vilken information som ska skickas till Mailchimp. Det gör att du kan kundsegmentera på ett mycket sofistikerat sätt.
 3. Skicka över data om kundens adressinformation som fyllts i vid köptillfället
 4. Du kan erbjuda alternativa sätt att signa upp och samla information. Genom pop-up, länk i footer, i “mina sidor” eller på kassasidan. Oavsett vilket sätt kunden signar upp så kan du lätt få över informationen till Mailchimp.

Att tänka på vid implementering av Mailchimp i Magento

Här följer några tips om saker som behöver tas med i beaktning:

Vilken segmenteringsdata behövs och hur ska denna samlas in?

Det är väldigt viktigt att tänka över vilken segmentdata som behövs och samla in denna på rätt sätt. Ingen vill lägga tid på att fylla i långa formulär. Samla därför informationen smart med e-mailadress som central enhet. I signupformulär ska kunden endast behöva fylla i sin e-postadress. Ytterligare data kan samlas i samband med köp på sajten. Då anger kunden adress och övrig information som kan vara intressant för segmentering.

Är det lönsamt att utveckla ett nytt system för nyhetsbrev?

Gör en kalkyl som baseras på hur många prenumeranter du tror dig kunna skaffa. Räkna med hur stor konverteringen på din sajt är och vad en snittorder brukar ligga på. Ofta finner vi ett högt ROI inom en rimlig tidsram på denna typ av investering.

Vad krävs för att göra denna typ av utveckling?

Det krävs utvecklingskompetens och kännedom om Magento och MageMonkey. För att göra det effektivt krävs en bra planering som anpassar systemet till just DIN e-handelsplats. Know how är dock det viktigaste för att utvecklingen ska träffa rätt. Lybe knows. Vi hörs.