När man ska välja Magento

Tomas Bengtsson
30 maj 2018

Magento är en plattform som ger dig som e-handlare nästintill obegränsade möjligheter. Det är också en plattform som ställer krav på både dig som beställare, och den implementationspartner (byrå/partner/konsult) du väljer att samarbeta med.I detta inlägg försöker vi sammanfatta tankegångar och kriterier för att vägleda dig i valet om Magento är rätt plattform för din verksamhet. Vi tar även upp andra avgörande faktorer som bör tas i beaktande för att ditt Magentoprojekt ska bli framgångsrikt.

Affärsmål och ambitionsnivå

Den högsta ledningen och företagets ägare bör formulera affärsmålen. Det är avgörande att e-handeln är sedd som en strategisk satsning om man vill nå full effekt. För detta bör man sällan se e-handeln som en separat satsning utan en integrerad del som påverkar företaget från grunden.

Därför bör man också se på flera tidshorisonter. McKinsey har ett enkelt och bra ramverk för detta som kallas Three Horizons. Förenklat kan man säga att mål och dess aktiviteter bör sättas på tre olika tidshorisonter. Förenklat innebär första horisonten omedelbara operativa insatser, horisont två innebär kommande intäktsmöjligheter och horisont tre framtida diversifieringar, pilotprojekt och dylikt. Aktiviteter och investeringar ska vara fördelade över dessa horisonter, simultan jämvikt bör råda. Det vill säga att man inte ska vara för tung på nuläge och försaka mellanlång och lång sikt. Eller vice versa.


Bild 1. McKinsey - Three Horizons

Exempel på målsättningar kan vara ökad försäljning (direkt och/eller indirekt), effektivare verksamhet med automatisering av processer, varumärkesbyggande och kundservice. För affärsmålen kan mätbara nyckeltal definieras som kontinuerligt följs upp.

Budget

I samband med definition av affärsmål är det också lämpligt att räkna på vilken budget som är hållbar. Hur mycket kan e-handeln vara värd? Hur mycket kan vi riskera om vi inte arbetar framgångsrikt med e-handeln och den digitala kanalen.

Gör en klassisk SWOT-analys där du punktar upp vilka Styrkor, Intäktsmöjligheter, Hot från konkurrenter (även internationellt) och Svagheter som finns.


Bild 2. Lybe, ungefärlig positionering av populära e-handelsplattformar.

Teknisk komplexitet

Utifrån era affärsmål och er verksamhet ställs krav på tekniken. Det normala är att välja en plattform man kan leva och utvecklas med i flera år. Det finns dock undantag för verksamheter som vill testa en idé enligt “design thinking/fail fast”-principen. Med denna metod kan företag utvärdera en idé snabbare utan att göra en för stor initial satsning som inte resulterar i några intäkter. I detta fall behöver inte längre sikt tas i hänsyn, men för normala fall listar vi nedan några komplexiteter som bör tas hänsyn till även om de inte är aktuella vid start.

  • Funktionsrikedom. Innehåller plattformen funktioner som ni behöver? Exempelvis kraftfull fritextsökning, produktguider, rabatt- och kupongkoder, inbyggd SEO-optimering, effektiv kassa med rätt betalmetoder.
  • Automatisering och integrationer. Går plattformen att integrera för att automatisera processer? Finns det exempelvis färdiga moduler för att integrera mot ditt affärssystem.
  • Internationell handel. Stöd för multisite där du använder samma tekniska plattform med vissa separationer. Exempelvis kan det skilja sig i sortiment, valutor, språk och betalmetoder mellan olika länder. Detta kan även separeras om man har olika varumärken - B2B kontra B2C etc. Enklare e-handelsplattformar har inte ett bra stöd för kraftfull Multisitehantering.
  • Produkthantering. Om du har ett stort antal produkter eller komposita produkter såsom varianter eller konfigurerbara produkter ger Magento ett väldigt bra stöd för denna hantering. Detta kan även integreras med ett PIM (Product Information System). För användaren och kunden är detta avgörande i kundresan där de enkelt och snabbt kan hitta rätt produkter genom tex navigering och filtrering. De får då också en hög kundservice och ett bra beslutsunderlag för att köpa produkten.
  • Höga krav på design. Anpassningsbarhet i design är viktigt för starka varumärken, men det blir även allt mer relevant även för andra företag. Designen ska vara möjlig att anpassa eller byggas från grunden. Den ska göra det enkelt för användaren och ge en upplevelse som resonerar med varumärket. Oavsett om användare använder dator eller mobil.

Bild 3. Tekniska plattformar rankade i “B2B Commerce in Forrester Wave Report”

Rätt implementationspartner

Teknisk plattform är halva valet, för att åstadkomma ett framgångsrikt e-handelsprojekt behöver du rätt partner. För Magento och större plattformar finns motsvarande kompetens och struktur på byråsidan. Väljer du en mindre plattform är det svårt att hitta implementatörer som når den kompetens som krävs för att möta en hög ambitionsnivå med komplexa krav.

En partner ska vara en förlängning av din organisation och ha kompetens inom flertalet profiler. Den bör således ha både bredd och spets. Exempel på roller som ett team bör innehålla är back-end-utvecklare, front-end-utvecklare, lösningsspecialist, teknisk arkitekt, lösningsarkitekt, designer och projektledare. Alla profiler används inte i hög grad för alla typer av projekt, men de bör däremot alltid finnas i någon form.

Förvaltning och vidareutveckling

Ett initialt projekt innebär inte att du är färdig. Precis som en normal affärsverksamhet behöver den tas hand om och vidareutvecklas kontinuerligt. Efter 18 år i e-handelsbranschen rekommenderar vi alltid att man inte tar för stort initialt grepp, utan istället delar upp ambitionen i faser. På detta vis riskminimerar man samtidigt som man får ut värdet av investeringen kontinuerligt. Man kan också löpande styra resurser till de aktiviteter som genererar störst effekt.

Vi listar några punkter att tänka på inför ditt val av e-handelsplattform samt byrå:

  • Prestandakrav. Prestanda är en alltmer central fråga. Vi får kortare och kortare tålamod, det måste gå snabbt för att vi ska få en positiv upplevelse. Även på mobilen. Tänk igenom vilken förväntad trafik siten kan få. Både i normalfall men även för att kunna hantera kampanjer.
  • Drift och säkerhet. Ställ krav på tekniskt underhåll. En IT-miljö måste underhållas varje månad. Detta både av drift och säkerhetsskäl. Den bör uppdateras och tas om hand, annars riskerar du tappade affärer och skadat varumärke.
  • Vidareutveckling. Lösningen bör vara anpassningsbar. Du vill inte komma i en situation där du går i taket. Skalbarhet kan gälla storlek på verksamhet i form av kapacitet inom flera dimensioner. Det kan också innebära att det finns moduler du kan använda för att möta dina behov på ett effektivt sätt.

Riskminimering

Förutom att se på möjligheter behöver du även hantera potentiella risker. När du utvärderar plattform och byrå bör du kontrollera att relevanta referensprojekt finns att tillgå.

När du väljer Magento får du ett system som baseras på öppen källkod. Det gör att du inte blir inlåst i varken system eller partner. Detta är en riskminimering som få andra system eller leverantörer erbjuder. Se bara till att du inte blir inlåst i något snårigt kontrakt så att du kan byta leverantör om du inte är nöjd.

Till sist behöver du framtidssäkra. Magentos popularitet hos seriösa e-handlare, med över 250 000 aktiva verksamheter, är trygg. Detta ger en hög sannolikhet att plattformen kommer leva kvar och utvecklas många år framöver.