Progressive Web Apps - PWA

Tomas Bengtsson
5 november


Vad PWA är

PWA är en webbstandard som använder modern teknik för att tillhandahålla en app-liknande upplevelse för användaren. Google grundade standarden, som är baserad på principen “headless”, vilken är en arkitektur som möjliggör en ren separation mellan användargränssnitt och back-end.

Många ledande företag använder PWA, såsom Twitter, Alibaba och Amazon.

Fördelar

Nedan har vi listat några fördelar vi upplever med tekniken.

Primära
 • Prestanda. Mindre data skickas till klienten och rendering kan utföras med klientens hårdvara. Detta gör att laddtider kan bli upp till 300% snabbare enligt objektiva mätningar.
 • App-känsla. Man laddar objekt istället för hela sidor. Detta gör användarupplevelsen mer lik en vanlig app.
Sekundära
 • Offline. Webbsiter sparas på klientsidan vilket innebär att det funkar att surfa offline. Kan vara användbart om man tappar täckning, flyger, eller har extrema krav på tillgängligheten.
 • Mobilnotifikationer. Möjlighet att skicka push-notifikationer till mobilanvändare.

Värde

 • Konverteringsgrad. Snabbare sidladdningar och en bättre användarupplevelse är starkt korrelerat till konverteringsgrad.
 • Stärkt varumärke. Med en bättre användarupplevelse ökar förtroendet för varumärket. Besökare återkommer i högre grad till en bättre upplevelse.
 • Frikopplad teknisk arkitektur. Möjlighet finns att frikoppla front-end från Magento. Detta leder till minskad risk i val av, och investering i, plattform. Man kan även använda bättre CMS för förenklad administration. En framtidssäkring helt enkelt.
 • Förenklad kodprocess. Renare och mer frikopplad arkitektur gör också att front-end-utveckling förenklas. Det möjliggör även att man kan använda front-end-utvecklare som inte kan Magento.
 • Bra för organisk söktrafik. PWA-siter är möjliga för Google att indexera, appar är inte det. Prestanda är även det viktigt för att ranka högt hos sökmotorer.
 • Spara site. Återkommande kunder kan spara sin site som en app på mobiltelefonen (eller hem-skärmen på webbläsaren).

Risker

Med ny teknik följer alltid en viss risk. Mognad krävs och det är först nu PWA är tillräckligt utvecklat för Magento. Man bör ha flera saker i åtanke inför ett kvalificerat val, exempelvis:

 • Använd en väl utvecklad grundplattform för PWA och Magento. Det finns exempelvis risker med vissa initiativ som har ett mellanlager, vilket gör synkronisering av många produkter långsamt.
 • PWA är fortfarande under utveckling för Magento, vilket innebär potentiellt ökad tidsåtgång vid implementation. Detta gäller även tredejepartsmoduler. Här behöver man analysera nuläge och behov jämfört med utbud.

Slutsats

Branschen är enig om att PWA är framtiden, nu handlar det snarare om tajming. För de som driver en e-handelsverksamhet med höga volymer, alternativt har en hög ambitionsnivå, är tiden rätt att överväga införande. Vi hjälper gärna till med analys för beslutsunderlag och därefter en potentiell implementation.