Lybe vald som strategisk partner till Swedols storsatsning på e-handel

Tomas Bengtsson
30 maj 2018

Pressmeddelande

I juli 2017 tillkännagav Swedol en ambition att gå från en omsättning på ca. 2,6 miljarder kronor till 5 miljarder år 2020. I denna resa är digitaliseringen ett viktigt verktyg och Lybe hjälper till att bygga e-handel med stöd för omnikanal.Från årsredovisningen för 2017 lyfter Swedol som huvudnyhet upp sitt övergripande strategiska mål; Att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Digitalisering är ett viktigt verktyg för att uppnå koncernens övriga strategiska mål.

"Ett område som vi arbetar för att utveckla är digitaliseringen av verksamheten där vi både kan stärka vårt erbjudande ut mot kund och effektivisera våra processer. En del i detta är att förbättra vår e-handel." Clein Ullenvik, VD och koncernchef Swedol

Den höga tillväxten är både organisk, samt består av uppköp och fusioner av andra bolag. Detta innebär ett affärsmässigt integrationsarbete som behöver understödjas av IT-system och e-handel. Swedolkoncernen består idag av kedjevarumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima.

Lybe har från tidigt skede varit delaktiga att strategiskt planera och implementera e-handeln för detta. Arbetet har innefattat allt från förstudie med informationsinsamling, specifikationsarbete, digital design, teknisk implementation, drift och kontinuerlig vidareutveckling. I första fasen har www.grolls.se lanserats med integration mot både C4 PIM och Jeeves ERP. Magento 2 Commerce används som e-handelsplattform med en mängd utökade funktioner för att understödja B2B-processer, exempelvis kundunika prislistor och kataloger, budgethantering och kundhierarkier.

“En kraftfull multisitelösning har med den första lanseringen etablerats. Denna grund möjliggör kontinuerliga tillägg av fler Swedol-bolag för att dra nytta av synergier och skaleffekter. En investering som återanvänds.” Tomas Bengtsson, VD Lybe

Om Swedol
Swedolkoncernen är multispecialisten för den professionella användaren. Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Vi har webbhandel och cirka 100 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Kunderna finns huvudsakligen inom Bygg och anläggning, Industri och verkstad, Åkeri och transport, Jord- och skogsbruk samt Offentlig service. Sammantaget omsatte bolagen i Swedolkoncernen 3,1 miljarder kronor 2017 och har cirka 900 anställda. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Mid Cap-lista.

Om Lybe
Lybe har en ambition att vara Sveriges främsta e-handelsbyrå. Med fokus på e-handelsplattformen Magento omfattar erbjudandet support, teknisk utveckling, design och strategi. Lybes kunder har normalt en hög ambitionsnivå och verkar i flertalet branscher, allt från varumärkesfokuserade konsumentprodukter till processdrivna industriföretag.

Kontaktpersoner
Tomas Bengtsson, VD Lybe, 070-848 49 78, tomas.bengtsson@lybe.se
Clein Johansson Ullenvik, VD Swedol, 08-7120000, clein.ullenvik@swedol.se