Varför välja Magento Webshop?

Detta är några anledningar till varför företag väljer Magento som e-handelsplattform:

Magento är den mest flexibla e‑handelslösningen på marknanden. Oavsett om ni säljer få eller många produkter är Magento till för företag som behöver ta sin e-handel till nästa nivå, redan idag eller ha möjligheten i morgon. Företag som vill växa behöver helt enkelt en plattform att växa med.

Tänk på att minimera risker med inlåsning:

En viktig anledning till att Magento är så flexibelt är att lösningen i sitt grundutförande är helt open source, det vill säga att ni som kund har rätt att själva anpassa koden efter era behov och förutsättningar. Dessutom gör detta att Magento inte har några licensavgifter där likvärdiga lösningar startar på hundratusen kronor och uppåt. Open Source-modellen och den breda kompetens som finns runt Magento gör också att ni som kund inte är låsta till en och samma leverantör som så ofta är fallet med lösningar där samma företag utvecklar, implementerar och äger koden.

Vill ni veta det bästa?

Fler än 230 000 företag kör redan Magento, vilket gör den till världens största e‑handelsplattform. Lybe erbjuder Magentolösningar för företag som vill växa och utveckla sin e‑handel. Vi hjälper er att lyckas med er e‑handelssatsning och bidrar både med affärsmässig såsom teknisk kunskap.

magento logo hires
responsive

Responsiv Design

Responsiv Design är en teknik där innehållet automatiskt anpassar sig efter storleken på användarens skärm. I takt med att allt fler kunder surfar från mobila enheter växer mobilhandelns andel av den totala e‑handeln och under 2014 handlade en fjärdedel av konsumenterna från en mobil enhet. Vi rekommenderar alla våra kunder att mobilanpassa. Responsiv Design är också ett bra exempel på hur Magentos flexibilitet kommer till sin rätt. Det finns ett flertal mycket bra mallar att utgå ifrån som sedan, med mer eller mindre anpassning, ger en kostnadseffektiv lösning.

Support, service och hostingavtal

Vi kombinerar alltid våra implementationer med ett support, service och hostingavtal så att ni som kund kan vara förvissade om att vi som leverantör tar ansvar för lösningen samt har ett långsiktigt intresse i våra kundrelationer. Detta utan att låsa in er genom långa avtal. Vi kallar det e‑handel utan inlåsning och berättar gärna mer vid vårt första möte.

Service
Support
Hosting

Modell för framgångsrik e‑handel

Modellen är baserad på oberoende studier samt vår samlade erfarenhet från projekt där vi framgångsrikt levererat i över tio år inom olika branscher. Modellen visualiserar på ett övergripande plan de faktorer som skapar framgångsrik e‑handel samt hur vårt erbjudande är kopplat till dessa i en grund- och tilläggsnivå.

lybe_modell

Exempel på projekt

Nedan visar vi tre typexempel på  projekt vi har utfört. Dessa bygger på en kostnadsfri analys och sittning där vi definierar ingående projektaktiviteter. Inför ert beslut tar vi fram en offert innehållande en väl definierad lösningsbeskrivning.

0

/ -

Entreprenör

 • Hundratals produkter
 • Kundanpassad datamodell
 • Integration mot betallösning
 • Grundläggande design
 • Hög prestanda
 • Separat test- och produktionsmiljö
 • Projektledning
-
0

/ -

Etablerad verksamhet

 • Tusentals produkter
 • Kundanpassad datamodell
 • Integration mot betallösning
 • Anpassad design
 • Hög prestanda
 • Separat test- och produktionsmiljö
 • Projektledning
 • Migrering från befintliga system
 • SEO
-
0

/ -

Branschvinnare

 • Tusentals produkter
 • Kundanpassad datamodell
 • Integration mot betallösning
 • Design från grunden
 • Extrem prestanda
 • Separat test- och produktionsmiljö
 • Projektledning
 • Migrering från befintliga system
 • SEO
 • Utökad service
 • Integrerat affärssystem
 • Löpande analys
-