GleSYS

GleSYS är vår partner för hosting som driver egna fullskaliga datacenter i Falkenberg och Stockholm samt är inhyrda i datacenter i New York och Amsterdam. De har en mycket driftsäker och snabb serverpark med bland annat redundant elförsörjning, batteribackup, diesielgenerator och multipla uppkopplingar.

  • Två separata datacenter
  • Tio vägar ut mot internet
  • All nätverkstrafik är redundant
  • Mycket hög kapacitet
  • Off-site backup