Pyramid Business Studio och Magento

Pyramid är ett heltäckande affärssystem för små och medelstora företag. Det är flexibelt och passar för många olika branscher. Med stor funktionsrikedom och ett smidigt gränssnitt, är Pyramid en modern lösning inom ekonomi, information och verksamhetsstöd.

Vi har god erfarenhet av att integrera Pyramid mot Magento och har färdiga lösningar för bl.a. orderintegration. En integration utförs normalt i nära samarbete med er återförsäljare av Pyramid.