Barkonsult

Barkonsult importerar, tillverkar och marknadsför professionella barprodukter och drinkredskap från USA, Europa och Asien. De har varit igång i mer än 30 år och har kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Madrid.

Utmaning

För att bli starkare inom digital försäljning behövdes en satsning på att implementera en centralt styrd e-handelsplats med uppdaterad design och funktionalitet. Den nya e-handelsplatsen skulle ersätta fyra tidigare sajter som var olika för varje marknad. Det var också viktigt att tillgodose dotterbolagens specifika behov på ett effektivt sätt såsom valuta, språk och tekniska förutsättningar.

Lösning

Lybe utformade en e-handelsplats där Barkonsult under ett och samma tak kunde föra ett gemensamt och enhetligt kommunikationsspråk för samtliga marknader, samtidigt som varje enskild marknad fick möjlighet att sälja sitt eget produktsortiment online.

Lösningen erbjuder olika språk, betalmetoder, sortiment, valuta och priser för varje lokal marknad. För att kunna föra en enhetlig kommunikation och varumärkesbyggande implementerades en central design för alla sajter.

För att minimera Barkonsults administrativa arbete med e-handeln byggdes tre integrationer mot affärssystemet Visma. En för varje bolag i Sverige, Norge och Danmark. Integrationerna automatiserar informationsöverföring för till exempel produkter, priser, övrig produktinformation, lagernivåer och orders.

Lybe byggde en egen skräddarsydd integration mot Visma Business. För Visma Administration användes Sharespine som integrationspartner.

Tillsammans med sökmotorn Klevu förenklades navigering på sajten.