Maria Nila

Maria Nila har i mer än 40 år utvecklat, tillverkat och distribuerat högkvalitativa hårvårdsprodukter. All tillverkning sker i Sverige. Produkterna är utvecklade med ingredienser som är skonsamma mot håret, djuren och naturen. Inga produkter testas på djur. Alla produkter är 100 % veganska.

Utmaning

Maria Nila satsar stort på internationalisering och har ökat sin totala omsättning utanför Sverige med ca 45% 2 år i rad. Detta ställer höga krav på en leverantör med nödvändig teknisk kompetens och förmåga att leverera snabbt. När försäljningen började öka visade det sig snabbt att den manuella orderhanteringen blev alltför tidskrävande.

Lösning

Genom ett nära samarbete med Maria Nilas partner för affärsystemet Pyramid byggdes en integration för automatisk orderhantering.

“Lybe ser inte begränsar utan lösningar. De håller en hög servicenivå med personlig kontakt och har ett arbetssätt som passar oss med en kontinuerlig dialog och transparent kommunikation. Tack vare deras tekniska förståelse och utbildning har vi blivit mer engagerade i utvecklingen” Alexander Arnheim, e-handelsansvarig

Resultat

Den förenklade orderhanteringen sparar minst 20h per månad och skapar möjligheter att öka försäljningen ytterligare.

Exempel på utförda funktioner

  • Integration med affärsystemet Pyramid
  • Lybe scorecard. Skapat metod för att kontinuerligt förbättra Maria Nila's lönsamhet, användarvänlighet och effektivitet kring E-handel
  • Installation av Onepage checkout. Förbättrat Checkout-flöde för mobiltrafik
  • Multisitestruktur för global satsning
  • Implementerat mätning och uppföljning av försäljning i Google Analytics
Nyckeltal