Swedol

Swedol är ett svenskt handelsföretag vilket bland annat säljer verktyg, maskiner och arbetskläder via webbshoppen www.swedol.se och i ett hundratal egna butiker. Lybe ansvarar för att bygga ny e-handelsplattform i Magento 2 Commerce som ska konsolidera försäljning för företagen Swedol, Grolls, Nima och Univern. Integration utförs mot Jeeves ERP och C4 PIM. Avancerad funktionalitet för att supportera kunders behov byggs på Magentos B2B-paketering.

Utmaning

Swedol byter till affärssystemet Jeeves och PIM-systemet C4 för samtliga bolag. I samband med detta bygger Lybe ny e-handelsplattform som integrerar med dessa system. Swedol ska öka sin omsättning från 2.6 miljarder till 5 miljarder år 2020 och en viktigt del i detta är en kraftfull omnikanal samt synergier mellan Swedols varumärkesbolag.

Lösning

Lybe har från tidigt skede varit delaktiga att strategiskt planera och implementera e-handeln för detta. Arbetet har innefattat allt från förstudie med informationsinsamling, specifikationsarbete, digital design, teknisk implementation, drift och kontinuerlig vidareutveckling. I första fasen har www.grolls.se lanserats med integration mot både C4 PIM och Jeeves ERP. Magento 2 Commerce används som e-handelsplattform med en mängd utökade funktioner för att understödja B2B-processer, exempelvis kundunika prislistor och kataloger, budgethantering och kundhierarkier.

"Ett område som vi arbetar för att utveckla är digitaliseringen av verksamheten där vi både kan stärka vårt erbjudande ut mot kund och effektivisera våra processer. En del i detta är att förbättra vår e-handel." Clein Ullenvik, VD och koncernchef Swedol

Exempel på utförda funktioner

  • Tät integration med affärsystemet Jeeves som även lägger grund till kraftfull omnikanal
  • Integration med PIM-systemet C4 för effektivisering av hantering av produktinformation
  • Strategisk förstudie med informationsinsamling, specifikationsarbete och strategisk planering
  • Konverteringsoptimerad design och framtagning av digital grafisk profil
  • Multisitestruktur för internationell försäljning och för att åstadkomma maximala synergieffekter mellan varumärkesbolagen Swedol, Grolls, Nima och Univern
  • B2B-funktionalitet innehållande exempelvis kundunika sortimentskataloger, kundunika priser, budget och attesteringsflöden